Wznosimy fundamenty – przygotowania

Większość tradycyjnych domów jednorodzinnych wznoszonych jest na fundamentach. Dzięki wiedzy teoretycznej i własnym umiejętnościom, jesteśmy w stanie ten etap prac budowlanych wykonać własnoręcznie. Zacznijmy więc od tego, jakie należy poczynić przygotowania, zanim przystąpimy do właściwych prac.

Fundamenty, czyli co?
Nie wszyscy wiedzą, że mówiąc o fundamentach, można mieć na myśli dwa elementy konstrukcyjne:
ławę fundamentowąwykonaną z betonu w deskowaniu lub bezpośrednio w gruncie, wzmacnianą zwykle zbrojeniem, aby zwiększyć jej odporność na zginanie. W jej budowie wykorzystuje się najczęściej beton C15/12 (dawny B15).
podmurówkę – czyli ścianę fundamentową wykonaną przeważnie z bloczków cementowych M4 lub M16.

Przygotowanie
Prawidłowe przygotowanie do wykonania fundamentów powinno obejmować kilka etapów prac:

  1. Przygotowanie terenu – usuwamy zewnętrzną, około 20 centymetrową warstwę ziemi.
  2. Wyznaczenie miejsca pod fundament – na tym etapie musimy dokładnie wyznaczyć miejsce późniejszych wykopów pod fundamenty. W tym celu należy dokładnie oraz trwale oznaczyć osie geometryczne budynku oraz jego punkty charakterystyczne.
  3. Wykopy – fundamenty należy posadowić głębiej niż znajduje się granica przemarzania gruntu, zwykle na głębokości 0,8 – 1,4 m (w zależności od regionu kraju). Jeśli grunt jest niespoisty, doliczamy ok. 10 cm na warstwę betonu podkładowego. Wykonując ławę fundamentową w deskowaniu, dolna część wykopu powinna być szersza ze wszystkich stron o 10 – 15 cm.

 

wyznaczenie miejsca pod  fundamenty

  •  wykopy mogą być wykonane mechanicznie lub ręcznie, natomiast ostatnie kilka centymetrów powinno zawsze zostać usunięte ręcznie, by uniknąć uszkodzenia gruntu rodzimego.
  •  warstwa podkładowa – wykonujemy szalunek z desek, który musi być szerszy niż planowana ława fundamentowa o ok. 5 cm ze wszystkich stron, a następnie kładziemy warstwę chudego betonu.
  •  deskowanie – po upływie doby można już zacząć ustawiać deskowanie pod ławy.

Uwaga! Jeśli decydujemy się na wykonanie ławy bezpośrednio w gruncie, wykładamy dno oraz boki wykopu folią budowlaną, która ochroni beton przed zanieczyszczeniem glebą. Zanim jednak podejmiemy decyzję o tego typu ławie warto dodać, że jest to rozwiązanie gorsze jakościowo, ponieważ trudno jest zabezpieczyć taki fundament przed wilgocią.

Photo credit: Foter / CC BY-SA

Photo credit: lloydi / Foter / CC BY-NC-SA

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *