Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Na terenach pozbawionych kanalizacji przydomowe oczyszczalnie ścieków rozwiązują problem nieczystości i z powodzeniem zastępują szamba. Służą zarazem ochronie środowiska i zasobów czystej wody, które będą wykorzystywane przez przyszłe pokolenia.

Funkcjonowanie oczyszczalni opiera się na działaniu bakterii, które biologicznie rozkładają ścieki. Woda po oczyszczeniu ma drugą klasę czystości i odpowiada polskim oraz unijnym normom.

Elementy

Przydomowa oczyszczalnia składa się z rur kanalizacyjnych, którymi ścieki są odprowadzane do osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej, drenażu, w którym woda przedostaje się do gruntu oraz studzienki zbiorczej z kominkiem napowietrzającym.

Zasada działania

Zbiornik gnilny wykonany jest z polietylenu, który jest odporny na chemiczne działanie wielu substancji i całkowicie nieprzepuszczalny. To w nim następują podstawowe procesy oczyszczania i działają bakterie beztlenowe, które rozkładają związki zawarte w ściekach na proste substancje. Na dnie zbiornika tworzy się osad, który co jakiś czas musi być wywożony, jednak o wiele rzadziej, niż w przypadku tradycyjnego szamba.

oczyszczanie wody

Dodatkowo wodę filtruje się mechanicznie i w takim stanie trafia do studzienki rozdzielczej i sieci rozsączającej. W niej woda jest doczyszczana przy udziale bakterii tlenowych i trafia do gleby lub do innego odbiornika.

Jeżeli ścieki zawierają dużą ilość tłuszczu, konieczne jest zainstalowanie separatora, który zapobiegnie osadzaniu się tłuszczu wewnątrz rur i sprawi, że cały czas będą wydajne.

Zbiorniki do gromadzenia deszczówki

Rozwiązaniem, które co prawda nie wpisuje się w system oczyszczalni ścieków, ale razem z nim jest często stosowany, są zbiorniki do gromadzenia wody deszczowej. Są wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, a cała instalacja jest uzupełniona o filtry i ewentualnie pompy. Ta ostatnia jest wymagana, jeżeli chcemy doprowadzić wodę deszczową m.in. do WC, pralki lub zaworu ogrodowego.

Nadmiar wody można rozprowadzić za pomocą drenażu podobnego do tego z oczyszczalni ścieków lub doprowadzić do rury kanalizacyjnej.

Oba systemy, a w szczególności oczyszczalnia ścieków, wymagają jednak pewnej ilości miejsca, dlatego najlepiej działają, jeżeli położone są na większych działkach, a nie są instalowane na małym skrawku ziemi.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *