Montujemy płyty faliste

Płyty faliste to jeden z materiałów, które wykorzystać możemy do pokrycia dachu. Pisaliśmy już o tym, co warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na ten typ pokrycia. Poniżej zaś omawiamy, jak powinny przebiegać przygotowania i wreszcie sam montaż płyt falistych.

Przygotowania

  1. Zapamiętajmy, że mocowanie płyt falistych rozpoczynamy zawsze od dolnej krawędzi dachu. Nie ma tu znaczenia, czy wybierzemy prawą czy lewą stronę.
  2. Następnie powinniśmy obliczyć wymiary strefy ściekowej: dla krawędzi bez rynny i krawędzi z rynną powinno być to 20 cm, natomiast z boków należy pozostawić krawędź równa ½ fali.
  3. Kolejnym etapem jest wywiercenie w płytach otworów – powinny one być większe o ok 2 – 3 mm niż średnica śrub montażowych.
  4. Przykręcamy uchwyty rynien, tzw. rynajzy. Czynność tę wykonujemy zawsze przed zamocowaniem płyt.
  5. W następnej kolejności na belkach wyznaczamy położenie pierwszego rzędu płyt, pamiętając przy tym, by były one prostopadłe do dachu.

Montaż płyt falistych
Rozpoczynamy mocowanie płyt falistych kolejnymi rzędami, sprawdzając za każdym razem, czy przytwierdzone płyty zachowują kąt prosty w stosunku do dolnej krawędzi dachu. Pamiętajmy także o o uwzględnieniu wysunięcia płyt na krawędziach okapu oraz po bokach, a także o odpowiednim zachodzeniu płyt na siebie w pionie i poziomie.

Mocowanie na drewnianych belkach:

  •  korzystamy tu ze śrub o łbach kwadratowych.
  •  jeśli wybrane przez nas płyty faliste wykonane są z PCV, poliwęglanu lub włókien szklanych, musimy wcześniej wykonać w  nich otwory na śruby.
  •  płyty przykręcamy na szczycie fali (robimy to z umiarkowana siłą), a pod śruby zakładamy podkładki uszczelniające. Ich wielkość dostosowujemy do wielkości fali na płycie.

płyta falista na dachu

Mocowanie na metalowych szynach:

  •  śrubę-hak przewlekamy od wewnętrznej strony dachu. Jej rozmiar dostosowujemy do rozmiarów szyny.
  •  zakładamy płytkę uszczelniającą, przykręcany nakrętkę, a na końcu odcinamy wystającą część śruby.

Uwaga! Jeżeli pokrycie dachowe z płyt falistych, ze względu na warunki atmosferyczne panujące w danym miejscu, będzie wystawione na działanie silnego wiatru, należy dodatkowo je zabezpieczyć przed pękaniem. W tym celu, przykręcając śruby do płatwi (łat), używamy specjalnych podkładek dystansowych, które amortyzują drgania. Pomiędzy płytami a łbami śrub należy założyć też kołnierzyk uszczelniający z elastyczną podkładką.

Wykończenie
Aby nasze prace zostały w pełni zakończone, pozostaje nam jeszcze przycięcie płyt szczytowych oraz bocznych.
Jeśli dach jest dwuspadowy, na kalenicy zakładamy gąsiory:
– ich wymiary muszą odpowiadać kątowi pochylenia dachu.
– przykręcamy je śrubami o kwadratowych łbach do szczytów fal.

Photo credit: Leo Reynolds / Foter / CC BY-NC-SA

Photo credit: Badly Drawn Dad / Foter / CC BY-NC-ND

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *